Doina
Ruști

Lizoanca

Lizoanca - Doina Ruști
Editura Štrik, Belgrad, 2021 (sârbă)
Lizoanca - Doina Ruști
Editura Antolog, Skopje, 2015 (macedoneană)
Lizoanca - Doina Ruști
Editura Orpheusz, Budapesta, 2015 (maghiară)
Lizoanca - Doina Ruști
Editura Traspiés, Granada, 2014 (spaniolă)
Lizoanca - Doina Ruști
Editura Horlemann, Berlin, 2013 (germană)
Lizoanca - Doina Ruști
Editura Rediviva, Milano, 2013 (italiană)
Lizoanca - Doina Ruști
Editura Trei, București, 2009

Lizoanca oferă o experiență narativă intensă, șocantă și insolită, pe care doar o prozatoare înzestrată cu vână epică și forță interioară o putea oferi.

Lizoanca - Un roman cu extraordinare calități literare.

Chiar și cele mai mici detalii sunt veridice în romanul Lizoanca  

Doina Ruști, după părerea mea, e un prozator de primă mărime al literaturii actuale.

(La decernarea Premiului Ion Creangă al Academiei Române)

Lizoanca - O poveste admirabil scrisă.

Doina Ruști, cu o desfășurare gradată a poveștii, prelungește durerea și groaza până la limite nebănuite, aducând la suprafață cauzele. A reușit să scrie despre acea parte întunecată și chiar invizibilă a societății, punându-i sub semnul întrebării multe dintre elementele esențiale.

Lizoanca - un roman ca Ciuma lui Camus.

Lizoanca este o "cutremuratoare carte scrisă într-un stil rafinat si nuanțat".

Doina Ruști este o excelentă prozatoare, de mare talent si intuiție.

În ceea ce privește valoarea literară a romanului Lizoanca..., cred că este unul dintre cele mai remarcabile din literatura actuală. Inteligența narativă, fluiditatea acțiunii, expresivitatea mereu surprinzătoare a textului, concizia, pregnanța personajelor, precizia gesturilor caracterizante în interiorul unui episod și felul cum fiecare scurt capitol se înscrie în întreg - sunt mărci ale romancierului care are o disponibilitate de mijloace ce ar putea face ca și viitoarele sale romane, după Fantoma din moară și Lizoanca să devină evenimente literare importante.

Există încă un plan al scriiturii, care face rezistentă construcția ficțională: Doina Ruști nu spune doar o poveste la timpul prezent. Pentru fiecare personaj există o anamnesis, o plasare a personajelor mature în contextul vîrstei lor de 11 ani.

'De la debutul în proză cuvântul cel mai des întrebuințat în legătură cu romanele ei este vigoare."

"Cu Petrache Notaru ne aflăm în prim mit de întemeiere, ba chiar într-un soi de cosmogonie a păcatului: dacă la baza oricărei societăți umane stă tabuul incestului, această lume în care s-a născut și Lizoanca s-a întemeiat tocmai pe răsturnarea acestui tabu, sub protecția confuză a unor divinități difuze."

Doina Ruști scrie un roman cu bătaie mai lungă decât s-ar crede la o lectură pripită: un roman despre Rău. Banalitatea întâmplărilor și a personajelor din Lizoanca la 11 ani are legătură cu o așa-numită „banalitate a Răului”.

Lizoanca "e de un realism puternic, solid, construită cu acel condei sigur de sine"

Lizoanca la 11 ani impresionează prin caleidoscopul destinelor, prin personajele colorate și pitorești, tragice sau grotești și cucerește prin autenticitate, căci nu se sfiește să caute în faptul divers sâmburele ficțiunii, să-l hrănească până rodește.

Lizoanca oferă cititorului o perspectiva asupra satului românesc actual, punând probleme legate de drepturile omului și de politicile de imigrare în Uniunea Europeană.

Lizoanca - “un maraton de povești triste, cu personaje din lumea satului contemporan, creionate cu forță și măiestrie. Stilul Doinei Ruști convinge cititorul de talentul incontestabil al scriiturii sale."

Consider că romanul a fost scris într-un stil perfect, ușor de citit și înțeles, te face să fii trup și suflet alături de personaje, să te bucuri și să te enervezi alături de ele…și la final să privești retrospectiv asupra vieții tale:

Eu ce făceam la 11 ani?

Lizoanca a devenit clar unul dintre personajele mele preferate.

The novel “When Lizoanca was eleven” describes an eleven year old girl’s childhood, Eliza Nițǎ, known as Lizoanca. The story focuses on the girl’s life as a prostitute and as one reads on contexts that led to Lizoanca being a prostitute are revealed. Thus Lizoanca abandons her parents because they treat her violently and she tries to find a father figure in one of her friends. The girl then takes on family behaviors while lacking a role model that she can take after. Sexually, Lizoanca is latent. The novel illustrates Lizoanca’s relationships with the people around her, as well as a series of predominately affective transfers and projections.

Doina Ruști cultivă o proză înrădăcinată puternic în cruzimile lumii reale, cu intrigă captivantă, cu o puternică disponibilitate narativă, dialogală, discursivă, menită să reconstituie imaginea unei lumi răscolite. Violenţa în familie, alcoolismul, provocările marginalilor, modul suburban de viaţă atrag ca într-un malaxor deopotrivă maturi și copii.

share on Twitter
share on Facebook