Doina
Ruști

Femeile din Cămașa în carouri

…o reinterpretare a fantasmei consacrate, zice Alexandra Ruscanu (2023-12-17)
Femeile din Cămașa în carouri - Doina Ruști

Nucleul epic constă în poveștile de dragoste ale unor tineri bucureșteni care, după spusele lui Paul Cernat, „migrează, printr-un procedeu fantastic” dintr-o povestire într-alta. Adriana Bittel prezenta volumul în 2010 în felul următor: „Întâmplările Doinei Ruști – centrate pe dragoste, moarte, hazard și plimbare pe două paliere de timp, captează prin detalii, atmosfera, simțul muzical al contrapunctelor, mistere recurente” Și, într-adevăr, după cum vom vedea, prozatoarea are talentul  de a ademeni cititorul în poveste.

Personajul feminin protagonist, Lori, din povestirea cea mai lungă care și dă titlul cărții, poate fi văzut și ca o reinterpretare a personajului-detectiv. După moartea lui Iulică, vărul lui Lori, aceasta este nevoită să revină în casa răposatului, unde îi găsește cămașa în carouri. Purtând-o, intră în contact cu supranaturalul, activându-se ocazional puterile ce o învăluie: „simți din nou vibrațiile cămășii, care părea să- și miște carourile ca pe niște urechi fericite” ori „o secundă i se păru că și carourile cămășii vibrează în ritmul în care se cutremurase ea” și din nou „avu impresia că din afundurile mlăștinoase ale cămășii în carouri răzbătuse un protest vehement, ca un pumn înfipt în tăblia mesei”.

Ipostaza detectivului feminin se profilează pe întreaga sa călătorie în descoperirea adevărului despre moartea lui Iulică și despre misterul cămășii. Pe întreaga derulare a narațiunii, persistă sugestia morții: „pulsa încă geana morții”. Această mostră de proză scurtă reprezintă un apendice al realității obișnuite, însă al cărui univers este dominat de un supranatural destul de înspăimântător încât să impregneze thanaticul și să îl mențină constant. Încărcătura energetică pe care o conservă cămașa în carouri este transferată imediat la purtătorul acesteia, inducându-i un flux foarte puternic de inchietudine. Identificăm în acest caz o reinterpretare a fantasmei consacrate. Spre deosebire de alte texte fantastice, aici nu avem o etalare a nălucii. Ea este totuși prezentă prin obiectul posedat și acționează asupra tuturor celor care intră în contact direct cu obiectul. Lori nu interpretează doar rolul detectivului feminin, ci și pe cel al unui emisar, a cărui misiune este aceea de a scoate la iveală adevărul despre moartea lui Iulică, moment în care cămașa va reveni la starea ei inițială, de simplu obiect vestimentar.

mai mult în:

b-critic

share on Twitter
share on Facebook