Doina Ruști

Le phanariote manuscrit (Manuscrisul fanariot)

Le phanariote manuscrit (Manuscrisul fanariot) - Doina Ruști
Ed. Polirom, Top 10+, 2016 (roumain)
Le phanariote manuscrit (Manuscrisul fanariot) - Doina Ruști
Ed. Polirom, Fiction, 2015 (roumain)