Ochii lui Tilu arătau ca două băltoace în lumina de liliac a serii. Manuscrisul fanariot