Curând, noaptea acoperi orașul. Dintr-o parte se vedea legănarea ișlicelor, iar din cealaltă sclipeau dinții albi ai țiganilor. Manuscrisul fanariot