În lumina dimineţii, mânăstirea strălucea în mijlo­cul apei, albă, cu focurile arzând încă pe zidurile înalte. Zogru (Polirom)