Ochii lui Tilu arătau ca două băltoace în lumina de liliac a serii. Îi simțea răsuflarea în care se amestecau lichioruri și tutun cald. Buzele groase se mișcară din nou și în gangul peste care începuse să domnească teroarea se risipi un cuvânt scurt, ca o lipăială de papuci noi. Manuscrisul fanariot